Problemen

Niet alles ging destijds goed. Ecologische woningen worden nergens in grote aantallen gebouwd. De ervaring ermee is beperkt. Rond 1990 was dat nog meer het geval. Zelfs met een in ecologisch bouwen gespecialiseerde architect zaten er experimentele kanten aan het project. Daar kwam nog bij dat het betaalbaar moest blijven. Dat lukte door te kiezen voor een relatief grote aannemer dat geen ervaring had met ecologische woningen, maar wel goed was in het seriematig bouwen van grotere aantallen woningen.

Natuurverf

De natuurverf bleek een slechte keuze te zijn. Aan de zonkant trad al na enkele jaren ernstige craquelévorming op. De verf ging krimpen en bleef tegelijk een beetje stroperig. Het heeft jaren geduurd voordat dat probleem was opgelost. Op enig moment is bij de meeste huizen alle oude verf verwijderd. Zelfs dat bleek in eerste instantie niet genoeg. Want in de nieuwe vervangende verflaag onstonden blazen. In het kaal gemaakte hout zaten nog stoffen die bij warmte vrij kwamen en zo zorgden voor blazen in de nieuwe verflaag. Tot een schildersbedrijf de juiste 'formule' vond. Het verfprobleem is nu al weer vele jaren verleden tijd.

Isolatie

De isolatie viel in eerste instantie tegen. Daardoor ontstonden er twijfels over de wijze waarop bij deuren en kozijnen de spouwmuren waren afgesloten. Bij een inspectie bleek dat op verschillende plaatsen de schuimplastic 'worsten' ontbraken die daarvoor volgens het bestek gebruikt zouden worden. Een reconstructie bracht aan het licht dat de stucadoors die waren ingehuurd voor het dichtmaken van de spouwen, op enig moment door vertragingen in de bouw hun geduld hadden verloren. Verschillende spouwen waren dichtgemaakt terwijl de timmerlieden de afsluitende isolatie nog niet hadden aangebracht. De aannemer heeft dit met wat een project op zich werd, opgelost.

Lekkage

Lekkage bij de achtergevel was een ander probleem dat al snel na de oplevering zichtbaar werd. In de houten gevelpanelen daar zat een plastic laag voor het naar buiten toe afvoeren van regenwater als dat bij een regenbui door de planken naar binnen sloeg. Die laag was niet goed aangebracht, waardoor aan de achterkant lekkage in het huis onstond. Ook dit is uiteindelijk opgelost.
Zonne-energie

Tenslotte

Tenslotte het warmwaterboilersysteem. Rond 1990 stond de techniek van zonnepanelen nog in de kinderschoenen. Wel waren er voor particulieren systemen op de markt voor het opwarmen van water met zonlicht, waarbij het opgewarmde water werd bewaard in een boiler voor gebruik later in douche of wasmachine. Een deel van de 'eco-bouwers' schafte zo'n systeem aan. Dat systeem bestond uit zwarte buizen in de serre voor het verwarmen van water in die buizen, regelapparatuur en een boiler. De techniek bleek gebrekkig. Na een aantal jaren vielen steeds meer systemen uit. Anno 2019 is voor zover mij bekend geen van die systemen meer in werking. Een deel van de huizen is nu voorzien van zonnepanelen. Dit ondanks dat de bouw en oriëntatie van de huizen zich daarvoor niet goed leent. Zoals gezegd is de oriëntatie van het huis op het zuiden gericht, met daar veel glas en weinig glas aan de noordkant. Het dak past bij die opzet en loopt in zijn geheel schuin af naar het noorden, van de hoge achtergevel naar de lage voorgevel. Daarop zonnepanelen installeren is zinloos. Waar toch zonnepanelen zijn geïnstalleerd, is dat gedaan op relatief kleine stukken aanbouw met wel een gewoon dak of op de achtergevels van de huizen.
Tot slot