Een belangrijk onderwerp, want bepaalt hoe het land waarin je woont wordt bestuurd en dat is weer behoorlijk bepalend voor hoe het leven daar is. Daarnaast is elke volwassen inwoner ook kiezer en daarmee medeverantwoordelijk voor wat er in de politiek gebeurt en hoe een land is ingericht. Dit laatste maakt dat als mensen klagen over hun land en hoe dat wordt bestuurd, ik wel eens de neiging heeft om de bal terug te kaatsen, zo van: 'stem jij dan op een partij die daar iets aan doet?'. Dat stemmen vind ik nog belangrijker dan het eigen gedrag, want daarover kan iemand - bijvoorbeeld - nog zeggen: 'waarom zou ik mijn leven duurzaam moeten inrichten als anderen alle ruimte hebben om dat niet te doen'. Want juist de dingen die lastig zijn, lukken in de praktijk alleen als je daarover via de politiek met elkaar afspraken maakt, bijvoorbeeld in de vorm van wetten en overige regels.