Tot 2013 was er in Gouda geen Joomla-gebruikersgroep. Ik ging wel eens naar de Joomla User group in Rotterdam, ook wel JUG010 genoemd. Prima groep, maar niet makkelijk te bereiken met het OV want gesitueerd in een buitenwijk van de Rotterdamse agglomeratie, en van een hoog, deels professioneel niveau. Een hoger niveau in ieder geval dan waarop ik destijds zat.

Ik was al lid van de landelijke HCC met lokale bijeenkomsten in Gouda, maar nog zonder een groep die zich met Joomla bezig hield. Ik heb toen het initiatief genomen om zoiets te beginnen. De eerste jaren kwamen we maandelijks met niet veel meer dan vijf of zes mensen bijeen en dat waren huiskamerbijeenkomsten, dus thuis bij een van de leden.

Toen daar begin 2017 een paar leden bij kwamen, paste dat steeds minder goed in een huiskamerbijeenkomst. We stelden ons toen de vraag of we een grens zouden stellen aan het aantal deelnemers of dat we zouden kiezen en daarmee streven naar een schaalgrootte waar een eigen zaal bij zou passen. We gingen voor die laatste variant. De HCC zorgde voor een zaaltje en met een beetje reclame zaten we vanaf september 2017 snel op zo'n twintig deelnemers, voldoende om het verzoek om een eigen zaal alsnog te onderbouwen.

De eerste twee jaar hebben in het teken gestaan van een beginnerscursus. Vanaf 2018 kwamen daar ook presentaties over speciale onderwerpen bij. Begin juni 2019 hebben we de beginnerscursusperiode afgesloten. Dat betekent dat we vanaf september 2019 voor de uitdaging stonden om de groep ook zonder zo'n cursus overeind te houden. Dat vergde meer inzet van de 'gewone' deelnemers. Dat is niet gelukt. Dat we door Corona fysiek niet meer bij elkaar konden komen na maart 2020 heeft daarbij niet geholpen.
Begin 2021 zijn de overgebleven 'trekkers', waaronder ikzelf, gestopt met 'trekken' aan wat er nog over was van de club.