Een wiki of wiki-website is een website waarbij de nadruk ligt op twee dingen:
 • gebruikers moeten ook zelf makkelijk inhoud kunnen toevoegen;
 • dat moet voor die gebruikers makkelijk werken.

Het woord 'wiki' komt uit het Hawiaans en betekent 'snel, vlug, beweeglijk'.

Wiki's worden onder andere gebruikt om digitaal samen te werken en digitaal kennis vast te leggen en te delen.

Een leuke toelichting op wiki's is te vinden op deze pagina van leren.nl.

Een uitgebreid overzicht van programmatuur voor het maken van wiki's is te vinden op Wikimatrix.

Oriëntatie
Ik heb me geöriënteerd op de mogelijkheden om zelf wiki-websites te bouwen. Daarbij ben ik begonnen met te kijken de wiki-programmatuur die mijn min of meer vaste provider aanbiedt in combinatie met een automatische installatie en wat de hiervoor genoemde Wikimatrixwebsite zegt over die programma's zegt. De selectie begon dus met wat mijn provider aanbood, zo rond 2017, en dat was:
 • MediaWiki
 • DokuWiki
 • PmWiki
 • WikkaWiki
 • TikiWiki
Daarvan zijn inmiddels afgevallen:
 • MediaWiki: uitgebreid en complex. En ik ken het van mijn professionele omgeving waar alleen al het beheer van MediaWiki veel uren, deskundigheid en dus geld kost;
 • DokuWiki: alleen al een menu maken blijkt lastig.

WikkaWiki heb ik nog niet geprobeerd, maar indruk is dat het uitgaat van ook redelijk wat technische kennis.

Bij TikiWiki liep ik vrij snel vast op foutmeldingen bij het uploaden en aan pagina's koppelen (attachen) van bestanden. Daarnaast blijkt de website van de open source community achter TikiWiki een puinhoop, en is het me nog niet gelukt om in Nederland contact te leggen met andere gebruikers, laat staan een community hier.

PmWiki is/lijkt 'klein' wat betreft gebruik en de community erachter. Aanvankelijk is het opgezet door Patrick R. Michaud, die PmWiki ook als merk heeft geregistreerd. Sinds 2009 wordt PmWiki onderhouden door Petko Yotov onder supervisie van Patrick Michaud en daarnaast hebben verschillende programmeurs ook aanvullingen ontwikkeld als onderdeel van het zogenoemde kookboek (Cookbook) waarmee je je eigen PmWiki kunt samenstellen.

PmWiki is simpel opgezet. Het werken ermee vind ik makkelijk en tot nu toe lukt alles van hetgeen ik probeer. Niet verwacht en daarom verrassend voor mij. Wel mis ik ook hier een Nederlandse community. Op een vraag in het netwerk van en rond de hiervoor genoemde man achter PmWiki kwam geen respons. Wel heb ik nu één andere Nederlandse gebruiker gevonden. En het valt op dat er een aantal Pmwikisites zijn met een link met Nijmegen, alsof daar ook een of meer PmWiki-gebruikers zitten.
Zie voor meer informatie over PmWiki de website van de makers van PmWiki.

Inmiddels - we zijn na de start van mijn oriëntatie en de eerste tekst van deze pagina nu twee jaar verder - heb ik mijn oriëntatie op de mogelijkheden van wiki-websites afgesloten.
Mijn conclusies zijn voorlopig:

 • het in technische zin opzetten van een wiki is eerder ingewikkelder dan makkelijker dan het opzetten van een website op basis van Joomla of Wordpress;
 • de voordelen lijken te zitten in de mogelijkheden om gebruikers die inhoudelijke bijdragen leveren, daartoe zo in staat te stellen dat zij daarvoor weinig kennis nodig hebben;
 • de mogelijkheden voor opmaak zijn beperkt. Wiki's zien er over het algemeen nogal 'basic' uit;
 • ook andere mogelijkheden zijn beperkt. Zodra je iets meer wilt, moet je juist bij wiki's alsnog HTML-achtige commando's gaan gebruiken;
 • ook met Joomla en Wordpress kun je gebruikers goed in staat stellen om zelf content in te voeren. Dat daar meer opmaakmogelijkheden bijhoren, vereist wel ies meer kennis. Maar een gebruiker kan de opmaak simpel houden, de beheerder van de website kan een relatief simpele editor aanbieden (bij Joomla Tiny MCE in plaats van JCE) en zelfs bij JCE zijn de knoppen voor tekst vrijwel zelfverklarend en is er voor het invoegen van plaatjes weinig meer nodig dan even uitproberen en bij toch vraagtekens enig rondkijken op internet;
 • en tenslotte, maar toch ook wel belangrijk: als je wiki-websites gaat bouwen kun je bij de wat simpelere wiki's 's zoals PmWiki vrijwel niet terugvallen op een community van enige betekenis.

Ik zie geen nieuwe ontwikkelingen die op afzienbare termijn aanleiding kunnen zijn om deze conclusies te gaan veranderen.
Dat betekent dat het bij deze oriëntatie en dit korte verslag daarvan blijft. Ik ga er niet mee verder.