Joomla is de naam van een verzameling open source-programmatuur voor het bouwen van websites. Open source betekent dat het gaat om programmatuur die voor iedereen zonder betaling beschikbaar is. Met die programmatuur met de naam Joomla, officieel Joomla! met dus een uitroepteken, zet ik al sinds het vorige decennium mijn eigen websites (privé en zakelijk) op.

Ergens halverwege het lopende decennium heb ik het initiatief genomen tot een lokale Joomla gebruikersgroep, de Joomlagroep Gouda, die onder de vlag van de landelijke HCC-organisatie functioneerde. Deze groep heeft zo'n 5 jaar bestaan, tot begin 2021 bestaan.

Verder volg ik vele jaren een Joomla gebruikersgroep in Rotterdam, JUG010 geheten. Als de agenda interessant voor me is, en de inhoud niet van een te hoog niveau (verschillende leden zijn professionele Joomla-websiteontwikkelaars, dan ga ik er heen of doe ik digitaal mee.

Een deel van de (beperkte) kennis die ik inmiddels heb opgedaan, probeer ik hier te delen.

En ik sta nog steeds open voor elke andere opzet van een lokale, dat wil zeggen in Gouda opererende, Joomla-gebruikersgroep. Dat zou ook kunnen in een wat breder geöriënteerde club voor wat je in de hobbysfeer kunt doen én digitaal werkt (zoals bijvoorbeeld fotografie, en/of video, en/of audio, want naar muziek luisteren met goede spullen is ook een hobby van me).

Voor mezelf heeft het werken met Joomla, vooral sinds ik na mijn 65e meer tijd heb, steeds meer betekenis gekregen. Ondanks de fysieke beperking van een lastige knie ga ik graag naar buiten. Ik kijk dan naar het landschap en vooral de natuur: wilde planten maar onder andere ook insecten. Die fotografeer ik, de volgende hobby in het rijtje. En het resultaat daarvan zet ik tegenwoordig op deze website, hobby 3 of 4 in het rijtje (afhankelijk van hoe je telt).