Afdrukken

D.d. 29 september 2019

Als ik er met een systeembril naar kijk, dan is het antwoord dat dat onwaarschijnlijk is.

Als je het produceren, verhandelen en gebruiken van drugs bekijkt als een systeem, dan blijkt dat systeem complex. Veel van de aspecten die het systeem laten functioneren en nu in stand houden, gaan waarschijnlijk niet aangepakt worden ondanks alle ambities die de politiek daarover uitspreekt.
Wat gaat er waarschijnlijk wel gebeuren?
De 'maatschappij' gaat nog wat harder vechten tegen het systeem. Maar dat zal het systeem niet echt veranderen.

Welke aspecten houden het systeem intact?

Ik noem er een paar (om volledig te zijn is een diepergaande analyse nodig) en geef daarbij commentaar:

Hier komt nog bij dat de politiek en de overheid geacht worden sturing te geven aan ontwikkelingen in de maatschappij. In de praktijk echter reageert de politiek vaak reactief of erger. Men loopt achter de ontwikkelingen aan, of men ontloopt problemen en schuift het bedenken en invoeren van oplossingen voor zich uit. Als dat niet langer werkt, dan reageert men niet zelden met zwakke op compromissen gebaseerde maatregelen. Want zo werkt democratie in een complexe samenleving.