D.d. 30 september 2020

Ik zond eerder een bericht naar de Kiesraad met daarin mijn zorgen over het veilig kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De Kiesraad stuurde mijn bericht door naar het ministerie van BZK. Daarvan ontving ik zojuist onderstaand antwoord:

Geachte heer Spruit,

Uw vraag aan de Kiesraad van 16 oktober jl. is doorgestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In uw e-mail merkt u op dat mensen in de praktijk vaak voor ander gedrag kiezen dan de overheid in het kader van de Corona- maatregelen van hen vraagt. Daarom acht u de kans groot dat u niet gaat stemmen als het niet mogelijk zal zijn digitaal of per post te stemmen.

D.d. 29 september 2019

Als ik er met een systeembril naar kijk, dan is het antwoord dat dat onwaarschijnlijk is.

Als je het produceren, verhandelen en gebruiken van drugs bekijkt als een systeem, dan blijkt dat systeem complex. Veel van de aspecten die het systeem laten functioneren en nu in stand houden, gaan waarschijnlijk niet aangepakt worden ondanks alle ambities die de politiek daarover uitspreekt.
Wat gaat er waarschijnlijk wel gebeuren?
De 'maatschappij' gaat nog wat harder vechten tegen het systeem. Maar dat zal het systeem niet echt veranderen.

D.d. 28 december 2018

Vandaag zegt Teletekst van de NOS:
  • dat zo'n twee derde van de Nederlanders vindt dat de inkomensverschillen te groot zijn;
  • dat 48 procent van de Nederlanders de omgang tussen politici onbehoorlijk vindt;
  • dat veel mensen willen dat de overheid meer geld uitgeeft, zonder dat de belastingen omhoog gaan.

Ik maak me daarover ongerust, niet zozeer over wat men vindt, maar wel over de vragen die dit oproept over het functioneren van ons democratische systeem.

D.d. 28 augustus 2016

De opwarming van de aarde lijkt te versnellen. 2015 was wereldwijd het warmste jaar sinds het begin van dergelijke temperatuurmetingen rond 1850. Terugkijkend blijken de tien warmste jaren sinds 1850 allemaal te vallen in de laatste 20 jaar. En terwijl 2015 al een absoluut record was, achten klimatologen van onder andere het KNMI de kans groot dat 2016 nog weer warmer wordt (Het jaar 2016 is hard op weg om ..).

Zie ook: The 10 Hottest Years.