Een wiki of wiki-website is een website waarbij de nadruk ligt op twee dingen:
  • gebruikers moeten ook zelf makkelijk inhoud kunnen toevoegen;
  • dat moet voor die gebruikers makkelijk werken.

Het woord 'wiki' komt uit het Hawiaans en betekent 'snel, vlug, beweeglijk'.

Wiki's worden onder andere gebruikt om digitaal samen te werken en digitaal kennis vast te leggen en te delen.

Een leuke toelichting op wiki's is te vinden op deze pagina van leren.nl.

Een uitgebreid overzicht van programmatuur voor het maken van wiki's is te vinden op Wikimatrix.

Oriëntatie
Ik zit zelf in de fase van me oriënteren op de mogelijkheden om zelf een wiki-website te bouwen en te gaan beheren. Daarbij ben ik begonnen met te kijken de wiki-programmatuur die mijn min of meer vaste provider aanbiedt in combinatie met een automatische installatie en wat de Wikimatrix over die programma's zegt. De selectie begon dus met wat mijn provider aanbiedt en dat is:
  • MediaWiki
  • DokuWiki
  • PmWiki
  • WikkaWiki
  • TikiWiki
Daarvan zijn inmiddels afgevallen:
  • MediaWiki: uitgebreid en complex. En ik ken het van mijn professionele omgeving waar alleen al het beheer van MediaWiki veel uren, deskundigheid en dus geld kost;
  • DokuWiki: alleen al een menu blijkt lastig.

WikkaWiki heb ik nog niet geprobeerd, maar indruk is dat het uitgaat van ook redelijk wat technische kennis.

Bij TikiWiki liep ik vrij snel vast op foutmeldingen bij het uploaden en aan pagina's koppelen (attachen) van bestanden. Daarnaast blijkt de website van de open source community achter TikiWiki een puinhoop, en is het me nog niet gelukt om in Nederland contact te leggen met andere gebruikers, laat staan een community hier.

PmWiki is/lijkt 'klein' wat betreft gebruik en community erachter. Aanvankelijk is het opgezet door Patrick R. Michaud, die PmWiki ook als merk heeft geregistreerd. Sinds 2009 wordt PmWiki onderhouden door Petko Yotov onder supervisie van Patrick Michaud en daarnaast hebben verschillende programmeurs ook aanvullingen ontwikkeld als onderdeel van het zogenoemde kookboek (Cookbook) waarmee je je eigen PmWiki kunt samenstellen.

PmWiki is simpel opgezet. Het werken ermee vind ik makkelijk en tot nu toe lukt alles van hetgeen ik probeer. Niet verwacht en daarom verrassend voor mij. Wel mis ik ook hier een Nederlandse community. Op een vraag in het netwerk van en rond de hiervoor genoemde man achter PmWiki kwam geen respons. Wel heb ik nu één andere Nederlandse gebruiker gevonden. En het valt op dat er een aantal Pmwikisites zijn met een link met Nijmegen, alsof daar ook een of meer PmWki-gebruikers zitten.

Voorlopig ga ik verder met het uitproberen van PmWiki. Wel zet ik het uitproberen van Wikkawiki bij deze ook op mijn To-do-lijstje.

Zie voor meer informatie over PmWiki de website van de makers van PmWiki.

Inmiddels - we zijn na de start van mijn oriëntatie en de eerste tekst van deze pagina nu twee jaar verder - heb ik mijn oriëntatie op de mogelijkheden van wiki-websites wel afgesloten. En mijn conclusie is dat wiki's mij te weinig perspectief bieden. Ik zie geen grote nieuwe ontwikkelingen en ook met bijvoorbeeld Joomla kun je gebruikers in staat stellen om met weinig kennis websitecontent te maken.